Mts. Van der Vegt

Imhofhoeve : Mts. Van der Vegt

Subsidie van de provincie was voor ons dé oplossing!

De 67 jarige sympathieke Bertus van der Vegt is geboren aan de Heuversteeg 2A in Hellendoorn en er nooit meer weggegaan. Het agrarische bedrijf was er al toen hij ter wereld kwam, genietend van het boerenleven was het een logisch gevolg om deze van zijn ouders over te nemen. Het begon met vleesvarkens in combinatie met melkvee, er werden stallen bijgebouwd en de switch van melkvee naar rundvee werd gemaakt. Middels het runderen voor export wordt er nu o.a. voor inkomsten gezorgd. De Imhofhoeve is met haar varkens en rundvee altijd een gecombineerd bedrijf gebleven.

Subsidie van de provincie was voor ons dé oplossing!


Bertus van der Vegt

Nu lossen we met een voorschot de zonnepanelen af!


Bertus van der Vegt

 

“We hadden al jaren en jaren gas en elektra via DGB”, legt Bertus uit, wanneer we het hebben over hoe het contact tot stand is gekomen. Hij werd via een telefoontje benaderd of hij interesse had in zonnepanelen. “Maar ja, ik had er op dat moment gewoon geen geld voor…” mijmert hij verder. Maar DGB Energie kwam met een oplossing. Vanuit Zonnepanelen via Uw Voorschot kon er toch via een subsidiepotje van de provincie een regeling getroffen worden. “En ja, van het één kwam het ander en we kwamen tot een akkoord”.

In 2015 werden de 340 zonnepanelen geplaatst door de monteurs van DGB Energie en nu na 2 jaar is Bertus meer dan tevreden. “We waren hiervoor maandelijks een bedrag kwijt maar nu lossen we met een voorschot de zonnepanelen af. Het bevalt ons gewoon ontzettend goed maar zonder de subsidie hadden we dit nooit kunnen doen”.