Triple Groen Drenthe

Triple Groen Drenthe

Triple Groen Drenthe

Triple Groen Drenthe is in oktober 2013 bij de Kamer van Koophandel te Zwolle opgericht om in de provincie Drenthe in 2014 minimaal 20 tot 40 ondernemers te voorzien van een zonnepanelen systeem.  Met de Drentse Energie Organisatie (DEO)[1] is in oktober 2013 een overeenkomst getekend om 0,5 MegaWatt aan zonnepanelen in 2013 te installeren. Dit komt neer op een 20tal zonnepanelen systemen met een gemiddeld vermogen van 25 KiloWatt. Jaarlijks dient minimaal 500.000 kWh duurzame energie en jaarlijks 250 ton CO² emissie reductie gerealiseerd te worden met deze zonnepanelen systemen. Kenmerken

Verwacht direct rendement gemiddeld 5% per jaar

Verwachte looptijd 7 jaar

Deelname vanaf € 10.000

INSCHRIJVING IS VOLTEKEND

Bedrijfsrisico profiel

Het belangrijkste risico voor Triple Groen is het al of niet door faillissement niet meer door de klant te kunnen voldoen van de annuïteit.  De energieleverancier verrekent de teruggeleverde energie met de geleverde energie inclusief commodity tarief en belastingen[1]. Daar waar deze verrekening nietmeer mogelijk is, zal de teruggeleverde energie verkocht moeten worden. In het uiterste geval zal het zonnepanelensysteem van het dak gehaald worden en elders ingezet worden. De technische risico’s van het onvoldoende presteren van de installatie wordt enerzijds voorkomen door het verplichte onderhoud en anderzijds door alleen te werken met materialen en werknemers die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Toetsing klanten

De klanten die in aanmerking komen voor een aanbod uit Triple Groen hebben in een periode van tenminste twee jaar  geen achterstanden gehad in de betalingen. Het betaalgedrag van de afgelopen jaren wordt via landelijke systemen gescand op eventuele betalingsachterstanden. Hiervoor wordt onder andere Graydon als kredietwaardigheidschecker gebruikt. Triple Groen heeft vanwege genoemde bedrijfsrisicoprofiel een zeer laag risico voor financierders.

Markt- en marktontwikkeling

Uit onderzoek van AgriDirect blijkt dat het aantal melkveebedrijven met zonnepanelen naar verwachting de aankomende jaren gaat toenemen. 18,7% van de melkveehouders heeft plannen om te investeren in zonnepanelen de aankomende jaren. Daarnaast blijkt uit onderzoek van AgriDirect dat varkens- en pluimveehouders minder in zonnepanelen investeren. In 2012 had 22 procent van de varkens- en pluimveehouders plannen om te investeren in zonnepanelen, in 2013 ligt dit percentage op ruim 15 procent.Uit eerdere studies naar de mogelijkheden en interesse in zonnepanelen, blijkt dat zeer veel agrarische bedrijven geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die zonnepanelen kunnen bieden. Triple Groen verwacht tegemoet te kunnen komen in de vraag naar zonnepanelen en de terughoudendheid van veel agrarische bedrijven om daadwerkelijk te investeren in zonnepanelen.

Een andere marktontwikkeling die de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is de prijsdaling van veel aangeboden zonnepanelen en parallel daaraan lopend de dalende kwaliteit van de aangeboden zonnepanelen. In het nieuwsartikel “Solar Industry Anxious Over Defective Panels“  staat een artikel uit de New York Times waaruit blijkt dat binnen de zonnepanelen sector zeer veel zorg is over de dalende kwaliteit van de geproduceerde en aangeboden zonnepanelen. Onder prijsdruk word een onacceptabele kwaliteit van de producten geproduceerd. In het nieuwsartikel “Afscheid Energieker” staat zelfs een voorbeeld van een leverancier van zonnepanelen die al jaren actief was in de Nederlandse markt, maar o.a. vanwege prijsdaling en daling van de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen zich teruggetrokken heeft uit de markt.

Triple Groen onderkent deze ontwikkeling al enkele jaren en proberen zich te onderscheiden door alleen de hoogste kwaliteit zonnepanelen te leveren.


[1] De Drentse Energie Organisatie is een financierings- en investeringsmaatschappij die door de provincie Drenthe is opgericht om de energietransitie in Drenthe te versnellen. Met een slimme inzet van haar financiële instrumenten en kennis en kunde zet de organisatie in op duurzame economische ontwikkeling in Drenthe.