Partners

Faciliterende organisaties

Triple Groen levert en installeert zonnepanelensystemen inclusief financiering bij deelnemende bedrijven. De klanten betalen rente & aflossing via de maandelijkse energierekening. Contracten worden afgesloten voor een periode van 6 tot 10 jaar. Om rente & aflossing naar financierders te garanderen, werkt Triple Groen alleen met materialen en werknemers die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

De volgende organisaties faciliteren Triple Groen:

Energiefonds Overijssel

Logo Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie in de provincie.

Triple Groen Overijssel en het Energiefonds Overijssel hebben de afgelopen jaren meerdere samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. energiefondsoverijssel.nl/triplegroen

 

Drentse Energie Organisatie

Logo Drentse Energie Organisatie

De Drentse Energie Organisatie is het Energiefonds van de Provincie Drenthe. Ons doel is het versnellen van de energietransitie in Drenthe. Wij doen dit door het verstrekken van financieringen aan duurzame energieprojecten en het geven van ondersteuning bij de totstandkoming van deze projecten.

 

DGB Energie
Logo DGB energie pmsDGB Energie is een dienstverlenend bedrijf voor de agrarische sector. Opgericht door een varkenshouder en ooit gevestigd op de deel van zijn varkenshouderij. De wortels van DGB liggen dan ook in de agrarische sector. Hierdoor spreekt DGB Energie de agrarische taal, kent de cultuur en de specifieke problemen op een boerenbedrijf.
DGB Energie draagt de agrarische sector een warm hart toe. DGB Energie levert energie, net als alle andere grote en bekende energiebedrijven en is ontstaan uit onvrede met de “van het kastje naar de muur” mentaliteit van bestaande energiebedrijven. DGB Energie doet het graag anders. Nieuwe en bestaande klanten zien DGB Energie graag als energieleverancier vanwege de persoonlijke benadering en hoogwaardige klantenservice. Vanzelfsprekend houdt DGB Energie zich aan de geldende richtlijnen die de Energiekamer en de ACM aan energiebedrijven stelt. Bij DGB Energie kunnen klanten terecht voor eerlijke en betrouwbare energie in combinatie met een uitstekende service.

 

Agri Solar
Agri-Solar-logoEen betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen leverancier. Zonnepanelen wekken duurzame energie op, maar zijn bijna nooit duurzaam geproduceerd. Agri Solar heeft als doelstelling om alleen duurzame zonnepanelen en kwalitatief hoogwaardige systemen te leveren en te installeren.
Na enkele jaren van zorgvuldig marktonderzoek is gebleken dat het huidige productaanbod zonnepanelen niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die Agri Solar stelt aan een kwalitatief hoogwaardig zonnepaneel. Daarom heeft Agri Solar besloten een engineeringsafdeling in te richten die gericht is op het ontwikkelen van een duurzaam zonnepaneel, het doen van marktonderzoek naar kwalitatief hoogwaardige omvormers, montage materiaal en het opstellen van certificeringsnormen voor de installatie van systemen.

Agri Solar onderscheidt zich door niet alleen te kijken naar een scherpe prijs per Wattpiek (Wp), maar Agri Solar richten zich op een hoog rendement: de opbrengst in kilowattuur (kWh) per jaar van de klanten. Met deze focus op de hoogste opbrengst in kWh per jaar is Agri Solar al jaren succes vol. Honderden klanten door heel Nederland zijn inmiddels voorzien van een zonnepanelensysteem.

 

Energieservicebedrijf Nederland

Afdrukken

Energie Servicebedrijf Nederland is door de Nederlandse overheid gecertificeerd als installateur van zonnepanelen. Binnen ESN hebben alle medewerkers geldige kwaliteit- en veiligheid certificaten, wordt kwaliteit van de werkzaamheden continu gewaarborgd en wordt gewerkt met schakelbevoegdheid bij de medewerkers van ESN. ESN hecht zeer veel waarde aan het trainen en certificeren van medewerkers op het gebied van installatiekwaliteit en veiligheid.

De medewerkers van ESN zijn gecertificeerd in veilig werken op hoogte en in het werken met elektrische installaties. Bij alle werkzaamheden is het verplicht individuele en/of collectieve valbeveiliging te gebruiken, zodat de veiligheid van alle werknemers gegarandeerd kan worden. ESN maakt hiervoor gebruik van het speciaal voor de montage van zonnepanelen ontwikkelde Vertic valbeveiligingssysteem. Daarnaast is het verplicht altijd te werken volgens de installatienormen NEN 1010 en NEN 3140.

Op dit moment zijn de medewerkers van ESN gecertificeerd als:

–          Installeren van Zonnestroomsystemen
–          Inspecteur Elektrische Installaties
–          Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
–          VCA
–          Keurmeester Hijs-, Hef- en Valbeveiliginsmiddelen
–          Keurmeester Klimmaterieel
–          KACO Installateur
–          SMA Installateur
–          Galaxy Dakvervangend Installateur
–          Infrarood Thermografie

ESN werkt met schakelbevoegde medewerkers die bevoegd zijn om bepaalde delen van een zonnepanelensysteem op te leveren. Hierdoor waarborgt ESN dat medewerkers alleen werkzaamheden verrichten waarvoor zij gecertificeerd zijn.

 

Producert
ProducertProducert is een certificerende instelling die zich richt op het inspecteren en certificeren van bedrijven in de agrarische- en voedsel producerende sector. Dit wordt gedaan met een team van deskundige mensen die dagelijks op pad zijn om inspecties uit te voeren of monsters te nemen op de verschillende bedrijven. Een certificerende instelling behoort geheel onpartijdig en objectief inspecties uit te voeren en certificatiebeslissingen te nemen. Door de hele organisatie van Producert heen wordt deze onpartijdige structuur geborgd. Dit blijkt onder andere uit de NEN EN 45011 Accreditatie (registratienummer C498) voor certificerende instellingen en de ISO/IEC 17020 type Accreditatie voor inspecterende instellingen (registratienummer I086).Producert certificeert onder andere voor de Maatlat Duurzame Veehouderij, het Beter Leven Kenmerk en IKB Nederland Varkens.

Producert kan via een interne audit goed informeren of kwaliteitsdoelstellingen en garanties gerealiseerd worden. Voor externe partijen en interne partijen betrokken bij financiering is het belangrijk te weten of kwaliteitsdoelstellingen en/of garanties gerealiseerd worden. De interne audit is een goed meetmiddel hiervoor. De interne audit heeft een corrigerende en preventieve werking, waarbij tekortkomingen in een vroeg stadium of voor deze ontstaan gesignaleerd kunnen worden en dient als input voor verbeteringen van het kwaliteitsysteem.

 

Argus IncassoArgus Incasso

Argus Incasso bestaat uit een team van juristen, die snel kunnen schakelen in een incassotraject. Lukt het niet om op een vriendelijke wijze een openstaande vordering te incasseren, schakelt Argus Incasso en Juridische Dienstverlening snel door naar een gerechtelijke fase.

Alles in goed overleg met de opdrachtgevers, zodat de verhouding tussen opdrachtgevers en de afnemers niet verstoord wordt. Argus Incasso en Juridische Dienstverlening heeft ervaring in het snel en efficiënt incasseren van vorderingen. Kwaliteit, laagdrempeligheid en flexibiliteit zijn daarbij kenmerken voor de werkwijze.

Bij Argus Incasso en Juridische Dienstverlening hecht er veel waarde aan, om de opdrachtgevers en de diensten en/of producten die zij leveren, goed te (leren) kennen. Daarom wordt ingezet op samenwerkingsverbanden voor langere tijd. Immers hoe beter Argus Incasso en Juridische Dienstverlening het bedrijf kent, hoe beter het belang in het incassotraject of mogelijk geschil behartigd kan worden.

Argus Incasso wordt door Triple Groen ingeschakeld wanneer klanten de maandelijkse termijn (energie-, huurkoop- en/of onderhoudskosten) niet tijdig voldoen.