Onze Visie

Onze Visie

deel bladDe innovatie in duurzame technologieën heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen, dit mede door de groeiende markten voor duurzame producten, zoals windturbines, WKO en zonnepanelen. Ook de investeringen in onderzoek en ontwikkelingen heeft hier aan bijgedragen.
Het lijkt erop  dat deze investeringen nu haar vruchten gaat af werpen. De verouderde kolencentrales in Nederland worden gesloten waarmee de deuren open gezet worden naar een duurzame, schone toekomst in energie.

Het korte termijn denken lijkt hiermee voorbij te zijn voor ondernemers. Steeds meer zal het draaien om energieneutraal te ondernemen en kostenreductie. “ Het managen van energiezaken in de toekomst”.

 

Om in te spelen op de groeiende behoefte van de markt heeft Triple Groen een aantal groen projecten ontwikkeld op het gebied vaan duurzame energie. Niet alleen zonnepanelen maar ook WKO installaties zijn hier onderdeel van waar beheer en monitoring van essentieel belang zijn.

Via Triple Groen kunnen ondernemers goedkoper aan een lening komen en kunnen beleggers via de groenfondsen het groene beleid stimuleren en tevens rendement boeken. De projecten op het gebied van duurzame energie zijn goedgekeurd door de overheid.

Triple Groen: drie keer Groen: onze drie-eenheidBlad Triple groen

* Triple Groen is ontstaan vanuit een GROENE belangenbehartiger
* Triple Groen heeft passie voor het GROENE (buiten) gebied
* Triple Groen draagt bij aan een duurzame GROENE toekomst

Onze werkwijze is gebaseerd op de elementaire onderdelen betrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Niet alleen in haar eigen aanpak maar ook in de werkwijze van haar partners waarbij innovatie en expertise voorop staan.

Onze missie:

Waar staan we voor? Triple Groen wil de financiering van renewable projecten faciliteren en daarmee een ondersteunende rol bieden voor overheidsbeleid en (private) geldbronnen aanboren waarmee financiële drempels weggehaald worden.
Triple Groen financiert investeringen in groene, duurzame energie. Op deze manier leveren we door middel van maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen (MVO) een bijdrage aan een schonere en groenere toekomst.

Ons logo

Triple Groen DEFHet is  niet voor niets dat wij gekozen hebben voor een tweekleurig logo: Grijs & Groen.
Grijs staat voor de kolencentrales in Nederland en dus grijze stroom. Groen staat voor hernieuwbare, groene energie.  Het beeldmerk boven het logo symboliseert een open geklapte, duurzame en groene aarde. Om tot een groene toekomst te komen en de aardbol rond te krijgen,  is ons streven dat wij samen met onze klanten middels een duurzame samenwerking de groene aarde rond krijgen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,  creëert waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

Triple Groen wordt opgezet om met elk fonds een minimale omzet van minimaal € 3 miljoen te generen. Uit de rente en aflossing van de eindklanten worden leningen van de investeerders afgelost. De economische waMVO Triple Groenarde van Triple Groen zit in de verkoop van de zonnepanelensystemen, omdat het verkopen van financiering nimmer het doel is. Financiering wordt slechts als een middel gezien om duurzame energie te realiseren door de verkoop van zonnepanelen.

Triple Groen heeft als doelstelling om met elk fonds jaarlijks minimaal 2,25 miljoen kWh duurzame energie en jaarlijks 1,4 miljoen kg CO² emissie reductie te reduceren. Dit wordt gedaan door alleen duurzame zonnepanelen te plaatsen die een lange levensduur hebben en alleen de beste kwaliteit materialen bevatten. Hiermee voldoet Triple Groen aan de creëren van waarde op ecologisch gebied.

Op sociaal gebied creëert Triple Groen werkgelegenheid voor onder andere administratief-, verkoop- en installatie personeel.

Wilt u ook beleggen in een groen project en daarmee bijdragen en investeren in een groene toekomst? Kies dan voor één van de groen projecten van Triple Groen!