Nieuwe samenwerking Triple Groen Overijssel en Energiefonds Overijssel

Meer dan 60 bedrijven in Overijssel verduurzamen met bijna 4 MegaWatt aan zonnepanelen te installeren

Ondernemers in Overijssel hebben via het concept “Zonnepanelen via het Voorschot” de afgelopen jaren hun bedrijf kunnen verduurzamen met zonnepanelen. De financiering van de zonnepanelen komt uit een samenwerking tussen Triple Groen Overijssel en Energiefonds Overijssel. De gezamenlijke projecten van Triple Groen Overijssel en het Energiefonds Overijssel leveren per jaar naar verwachting voldoende groene energie op voor het energieverbruik van ruim  1.000 huishoudens.  Vanuit dit succes is een derde samenwerking tussen  Triple Groen Overijssel en Energiefonds Overijssel nu een feit, om zo de verduurzaming van ondernemers in de provincie via zonnepanelen een nieuwe impuls te geven.

“Zonnepanelen via het Voorschot” gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk alle stroom die de ondernemer zelf opwekt, hoeft deze niet van het energienet afgenomen te worden. Zo gaat niet alleen de energierekening omlaag, maar ook het maandelijkse voorschot van elektriciteit. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat, kan vervolgens gebruikt worden om het zonnepanelensysteem af te lossen, via de energierekening bij DGB Energie B.V. Zonnepanelen via het voorschot levert ondernemers het voordeel dat zij tegen, in veel gevallen dezelfde maandelijkse energiekosten, kunnen profiteren van een zonnepanelensysteem en binnen 5 – 10 jaar het zonnepanelensysteem volledig afgelost hebben. Daarnaast kunnen ondernemers via Zonnepanelen via het Voorschot profiteren van alle fiscale voordelen en/of subsidies op zonnepanelen, waardoor ondernemers ook tijdens de looptijd van Zonnepanelen via het Voorschot een flink financieel voordeel hebben.

De zonnepanelen worden geleverd van het merk SunPower.  De installatie wordt gedaan volgens de hoogste beveiligingsnormen en door installateurs die over het hoogste kwaliteitskeurmerk Zonnekeur beschikken. Teruglevering vindt plaats aan DGB Energie B.V., de energieleverancier voor particulieren, boerenbedrijven en het MKB.

Triple Groen Overijssel

Triple Groen is enkele jaren geleden opgericht om in elke provincie bedrijven te voorzien van duurzame energie. Triple Groen faciliteert de financiering van duurzame energie projecten. Hiermee worden financiële drempels weggehaald en kunnen ondernemers onder gunstige voorwaarden een lening krijgen voor duurzame energieprojecten. De projecten van Triple Groen stellen mens en milieu centraal. De initiatieven van Triple Groen bieden daarnaast een ondersteunende rol aan overheidsbeleid. Triple Groen staat bekend om haar bijdrage aan de opmars van duurzame energie en verdere verduurzaming van de agrarische sector en het MKB. Betrouwbaarheid, kwaliteit en deskundigheid is waar Triple Groen voor staat.

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en nieuwe energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie in de provincie. En aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023 en energieneutraal in 2050.

Leave a Comment (0) ↓