Archive for december, 2013

Kwartaalbericht 4 – 2013

Een marktontwikkeling die de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is de prijsdaling van veel aangeboden zonnepanelen en parallel daaraan lopend de dalende kwaliteit van de aangeboden zonnepanelen. In het nieuwsartikel “Solar Industry Anxious Over Defective Panels“  staat een artikel uit de New York Times waaruit blijkt dat binnen de zonnepanelen sector zeer veel zorg is over de dalende kwaliteit van de geproduceerde en aangeboden zonnepanelen. Onder prijsdruk word een onacceptabele kwaliteit van de producten geproduceerd. In het nieuwsartikel “Afscheid Energieker” staat zelfs een voorbeeld van een leverancier van zonnepanelen die al jaren actief was in de Nederlandse markt, maar o.a. vanwege prijsdaling en daling van de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen zich teruggetrokken heeft uit de markt.

Triple Groen onderkent deze ontwikkeling al enkele jaren en proberen zich te onderscheiden door alleen de hoogste kwaliteit zonnepanelen te leveren.

Posted in: Kwartaalberichten

Leave a Comment (0) →

Ruim honderd windmolens op land in 2013

Ruim honderd windmolens op land in 2013

In het afgelopen jaar werd er voor 303 megawatt aan windenergie geplaatst op land. Omgerekend zijn dit iets meer dan honderd nieuwe windmolens.Dit blijkt uit cijfers van Windstats.nl, een datasite van adviesbureau Bosch & Van Rijn. Hiermee is er in 2013 net zoveel windenergie geplaatst als in de laatste drie jaren samen.

Volgens dagblad Trouw was er een investering van 400 miljoen euro nodig om de windmolens te plaatsen en kunnen de nieuwe windturbines genoeg stroom produceren voor 200.000 huishoudens. Bosch & Van Rijn verwachten voor de toekomst nog grotere investeringen in windenergie. Op dit moment is er een vermogen van 2.465 megawatt aan windenergie in Nederland.

Nieuw vermogen

De overheid heeft als doel om in 2020 al 6.000 megawatt te hebben. Hierdoor moet er elk jaar 600 megawatt aan nieuw vermogen bijkomen. “Rijk, provincies en gemeenten werken hard aan de planologische voorbereidingen en vergunningen. Energiebedrijven, ontwikkelaars, boeren, bedrijven en lokale energiecoöperaties hebben tientallen projecten in de pijplijn”, aldus het adviesbureau.

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Windenergie Drenthe naar 285,5 megawatt

Windenergie Drenthe naar 285,5 megawatt

Er komen geen megawindparken in Drenthe. De provincie heeft met het Rijk afgesproken voor 285,5 megawatt aan windmolens te plaatsen. Dit meldt de provincie Drenthe. Het zoekgebied voor windenergie in Drenthe wordt nu verdeeld in 2 regio’s. In het noordelijke deel, in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, heeft het Rijk de regie. Hier komt een vermogen van 150 megawatt aan windturbines.

Hollandse wind beeld

Megaparken

“Dat is nog steeds meer dan we in dit deel van de Veenkoloniën wilden, maar het positieve is dat de megaparken van 400 tot 600 MW hiermee van de baan zijn”, aldus gedeputeerde Rein Munniksma. In het zuidelijke deel, in de gemeenten Emmen en Coevorden, is de provincie de baas en komt een windpark van 135,5 megawatt. Hiervan is 100 megawatt al ingepland. Voor 1 januari 2015 moet duidelijk zijn hoe de overige 35,5 megawatt wordt geplaatst.

Er is altijd veel tegenstand geweest tegen windturbines in de Veenkoloniën. Vorig jaar werden 2.000 handtekeningen verzameld en gepresenteerd in Den Haag tegen de enorme geplande windparken van enkele honderden windmolens.

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →