Ruim honderd windmolens op land in 2013

Ruim honderd windmolens op land in 2013

In het afgelopen jaar werd er voor 303 megawatt aan windenergie geplaatst op land. Omgerekend zijn dit iets meer dan honderd nieuwe windmolens.Dit blijkt uit cijfers van Windstats.nl, een datasite van adviesbureau Bosch & Van Rijn. Hiermee is er in 2013 net zoveel windenergie geplaatst als in de laatste drie jaren samen.

Volgens dagblad Trouw was er een investering van 400 miljoen euro nodig om de windmolens te plaatsen en kunnen de nieuwe windturbines genoeg stroom produceren voor 200.000 huishoudens. Bosch & Van Rijn verwachten voor de toekomst nog grotere investeringen in windenergie. Op dit moment is er een vermogen van 2.465 megawatt aan windenergie in Nederland.

Nieuw vermogen

De overheid heeft als doel om in 2020 al 6.000 megawatt te hebben. Hierdoor moet er elk jaar 600 megawatt aan nieuw vermogen bijkomen. “Rijk, provincies en gemeenten werken hard aan de planologische voorbereidingen en vergunningen. Energiebedrijven, ontwikkelaars, boeren, bedrijven en lokale energiecoöperaties hebben tientallen projecten in de pijplijn”, aldus het adviesbureau.

Leave a Comment (0) ↓