Auteur Archief

Subsidie asbestsanering verdubbeld bij aanschaf zonnepanelen

Subsidie asbestsanering verdubbeld bij aanschaf zonnepanelen

In 2024 moeten alle daken in Nederland asbest vrij zijn. Om dit te realiseren heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidieregeling ingevoerd. Deze subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres.

Verdubbeling subsidie asbestsanering door zonnepanelen

Provincies hebben ook een subsidieregeling voor het saneren van asbest op het dak. Een  voorwaarde aan deze subsidieregeling is dat de sanering gepaard moet gaan met het terugplaatsen van (minimaal 5kW-piek) zonnepanelen. Deze regeling liep aanvankelijk tot 1 september jl., maar is verlengt tot en met 31 oktober 2016. De subsidie bedraagt ook € 4,50 per vierkante meter asbest met een minimum van 250 m² tot maximaal € 15.000 euro.

Dit betekent dat u komend jaar twee keer subsidie kunt krijgen voor het saneren van asbest op daken. Daarmee komt de subsidie op € 9,00 per m² asbestdak.

De provincie Overijssel biedt naast deze stimuleringsregeling ook de mogelijkheid om tegen een lage rente een Energielening Onderneming aan te gaan. Een andere interessante financieringsvorm kan ‘zonnepanelen via voorschot’ zijn.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Overijssel en Zon Zoekt Boer.

Voor meer informatie over het stapelen van deze subsidies vindt u in het volledige artikel van Boerderij.nl.

 

Bron:   www.boerderij.nl
             www.asbestvandhetdak.nl

 

 

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Sléchts 33 van de 1500 installateurs zijn voorzien van een keurmerk zonnepanelen!

Sléchts 33 van de 1500 installateurs zijn voorzien van een keurmerk zonnepanelen!

Er is veel aanbod op het gebied van installateurs van zonnepanelen. In tegenstelling tot omringende landen is het in Nederland namelijk toegestaan om zonder keurmerk of opleiding zonnepanelen te installeren. Er zijn 1000 – 1500* bedrijven in Nederland die zonnepanelen installeren. Hiervan zijn er slechts 33 voorzien van een keurmerk! Wij werken alleen samen met een Zonnekeur Installateur.

Er worden veel fouten gemaakt bij het installeren van zonnepanelen. Dit blijkt zondagavond uit het radioprogramma Reporter Radio van de KRO-NCRV. Zonnepanelen worden niet goed bevestigd en niet goed in de zon geplaatst. Hierdoor gaat veel rendement verloren. Ook werken monteurs niet altijd veilig en worden er verkeerde berekeningen gemaakt van het rendement. Het grootste probleem is dat de zonnepanelenmarkt nog een vrij jonge markt is. Het is afgelopen jaren sterk gegroeid waardoor veel installateurs, naast hun dagelijkse werkzaamheden, ook zonnepanelen zijn gaan installeren.

Keurmerk zonnepanelen

Om kwaliteit te waarborgen en zeker te zijn van een bekwame installateur kunt u kiezen voor een installateur met het keurmerk Zonnekeur. Het keurmerk Zonnekeur is het enige keurmerk voor installateurs van zonnepanelen en is ontwikkeld door Holland Solar en UNETO-VNI. Het verplicht installateurs om te voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, bedrijfsvoering en leveringsvoorwaarden. De Zonnekeur installateur wordt daarnaast jaarlijks gecontroleerd op de geleverde kwaliteit van de installaties en bedrijfsvoering.

Kies daarom altijd voor een Zonnekeur Installateur!

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Geslaagde opening Zon Zoekt Boer Overijssel

Geslaagde opening Zon Zoekt Boer Overijssel

Zon Zoekt Boer volgens provincie Overijssel
‘de toekomst van zonnepanelen’

De opening van Zon Zoekt Boer Overijssel is ook te zien op RTV Oost op 27 november 2015 in het programma Overijssel Vandaag. Opening 26-11

Op donderdag 26 november jl. is Zon Zoekt Boer Overijssel samen met vertegenwoordigers van het Energiefonds Overijssel feestelijk geopend op het biologisch varkensbedrijf ’t Condé in Heino. Zon Zoekt Boer Overijssel is geopend met de oplevering van het zonnepanelensysteem van 1.148 zonnepanelen bij ’t Condé.

Raymond van Riele begon de opening met een toelichting over het project Zon Zoekt Boer. Met dit unieke concept heeft de ondernemer direct zonnepanelen op het dak zonder dat hij hiervoor een grote investering hoeft te doen. Het zonnepanelensysteem wordt vervolgens via het voorschot afgelost en na maximaal 10 jaar profiteert hij van eigen opgewekte energie.

Namens het Energiefonds Overijssel was onder andere gedeputeerde van de provincie Overijssel Erik Lievers aanwezig. Hij vertelde aan de aanwezigen dat projecten zoals Zon Zoekt Boer Overijssel de toekomst zijn voor het plaatsen van zonnepanelen.

Twitterbericht Zon Zoekt Boer OverijsselHet project Zon Zoekt Boer wordt mede mogelijk gemaakt door het Energiefonds Overijssel. Zij hebben als doel om in 2023 minimaal 20% nieuwe energie beschikbaar te hebben. Dit doet het Energiefonds Overijssel door financiële bijdrages te leveren aan projecten zoals Zon Zoekt Boer.

Ten slotte kwam Coen Bosch, ondernemer van ’t Condé, aan het woord en hij vertelde dat zonder Zon Zoekt Boer Overijssel hij minimaal de aankomende 5 jaar niet zou hebben overwogen om zonnepanelen te laten plaatsen. Zon Zoekt Boer Overijssel maakte het aantrekkelijk om toch zijn bedrijf te verduurzamen. Het project Zon Zoekt Boer en de (nu duurzame) biologische boerderij van fam. Bosch kregen een presentje als blijk van waardering voor de inzet naar een duurzame toekomst.

De ochtend werd afgesloten met een rondleiding over de biologische boerderij ’t Condé, waarbij het mooi is om te zien hoe de varkens hier vrij kunnen leven.

Bekijk TV Oost vandaag voor een impressie van de opening bij varkenshouderij ’t Condé en ga voor meer informatie over het project en de financiering naar Energiefonds Overijssel.

 

Foto zonnepanelen bovenaf 1  Foto zonnepanelen bovenaf 2

 

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Feestelijke opening zonnepanelen via Zon Zoekt Boer Overijssel

Feestelijke opening zonnepanelen via Zon Zoekt Boer Overijssel

Zonnepanelen op het dak van uw stal of schuur en niet druk hoeven te maken over de financiering? Het kan met zonnepanelen via het voorschot van Zon Zoekt Boer. Een initiatief ontstaan vanuit gesprekken tussen het Energiefonds Overijssel en DGB Energie.

Op donderdag 26 november wordt Zon Zoekt Boer Overijssel feestelijke geopend met de oplevering van het zonnepanelensysteem van Dhr. Bos, Biologisch ondernemer van varkenshouderij ’t Condé aan de Delmterweg 2 te Heino. Hij is één van de deelnemers aan Zon Zoekt Boer Overijssel. Hier zijn ruim 1.100 dunne film zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee een groot gedeelte van het energieverbruik van het bedrijf zelf opgewekt kan worden.  Geïnteresseerden en pers zijn van harte welkom om tijdens de opening een kijkje te komen nemen.

Met het unieke concept “Zonnepanelen via voorschot” heeft u als ondernemer direct zonnepanelen op het dak zonder dat u hiervoor een grote investering hoeft te doen. Het zonnepanelensysteem wordt vervolgens via uw huidige voorschot afgelost en na maximaal 10 jaar profiteert u volledig van uw eigen opgewekte energie!

Het Energiefonds Overijssel is opgericht vanuit de provincie Overijssel met als doel om in 2023 minimaal 20% nieuwe energie beschikbaar te hebben. Dit doet het Energiefonds Overijssel door financiële bijdrages te leveren om nieuwe energie projecten te realiseren. Ook Zon Zoekt Boer wordt mede mogelijk gemaakt door het Energiefonds Overijssel en zorgt ervoor dat Overijsselse ondernemers met Zon Zoekt Boer kunnen profiteren van zonnepanelen zonder hiervoor een investering te hoeven doen.

Ook benieuwd naar het resultaat of de voordelen van Zon Zoekt Boer voor uw bedrijf? Kom dan op donderdag 26 november naar Heino voor de feestelijke opening van Zon Zoekt Boer Overijssel.

 

Energiefonds Overijssel  Zon Zoekt Boer DGB Energie

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Kwartaalbericht 4 – 2013

Een marktontwikkeling die de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is de prijsdaling van veel aangeboden zonnepanelen en parallel daaraan lopend de dalende kwaliteit van de aangeboden zonnepanelen. In het nieuwsartikel “Solar Industry Anxious Over Defective Panels“  staat een artikel uit de New York Times waaruit blijkt dat binnen de zonnepanelen sector zeer veel zorg is over de dalende kwaliteit van de geproduceerde en aangeboden zonnepanelen. Onder prijsdruk word een onacceptabele kwaliteit van de producten geproduceerd. In het nieuwsartikel “Afscheid Energieker” staat zelfs een voorbeeld van een leverancier van zonnepanelen die al jaren actief was in de Nederlandse markt, maar o.a. vanwege prijsdaling en daling van de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen zich teruggetrokken heeft uit de markt.

Triple Groen onderkent deze ontwikkeling al enkele jaren en proberen zich te onderscheiden door alleen de hoogste kwaliteit zonnepanelen te leveren.

Posted in: Kwartaalberichten

Leave a Comment (0) →

Ruim honderd windmolens op land in 2013

Ruim honderd windmolens op land in 2013

In het afgelopen jaar werd er voor 303 megawatt aan windenergie geplaatst op land. Omgerekend zijn dit iets meer dan honderd nieuwe windmolens.Dit blijkt uit cijfers van Windstats.nl, een datasite van adviesbureau Bosch & Van Rijn. Hiermee is er in 2013 net zoveel windenergie geplaatst als in de laatste drie jaren samen.

Volgens dagblad Trouw was er een investering van 400 miljoen euro nodig om de windmolens te plaatsen en kunnen de nieuwe windturbines genoeg stroom produceren voor 200.000 huishoudens. Bosch & Van Rijn verwachten voor de toekomst nog grotere investeringen in windenergie. Op dit moment is er een vermogen van 2.465 megawatt aan windenergie in Nederland.

Nieuw vermogen

De overheid heeft als doel om in 2020 al 6.000 megawatt te hebben. Hierdoor moet er elk jaar 600 megawatt aan nieuw vermogen bijkomen. “Rijk, provincies en gemeenten werken hard aan de planologische voorbereidingen en vergunningen. Energiebedrijven, ontwikkelaars, boeren, bedrijven en lokale energiecoöperaties hebben tientallen projecten in de pijplijn”, aldus het adviesbureau.

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →

Windenergie Drenthe naar 285,5 megawatt

Windenergie Drenthe naar 285,5 megawatt

Er komen geen megawindparken in Drenthe. De provincie heeft met het Rijk afgesproken voor 285,5 megawatt aan windmolens te plaatsen. Dit meldt de provincie Drenthe. Het zoekgebied voor windenergie in Drenthe wordt nu verdeeld in 2 regio’s. In het noordelijke deel, in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, heeft het Rijk de regie. Hier komt een vermogen van 150 megawatt aan windturbines.

Hollandse wind beeld

Megaparken

“Dat is nog steeds meer dan we in dit deel van de Veenkoloniën wilden, maar het positieve is dat de megaparken van 400 tot 600 MW hiermee van de baan zijn”, aldus gedeputeerde Rein Munniksma. In het zuidelijke deel, in de gemeenten Emmen en Coevorden, is de provincie de baas en komt een windpark van 135,5 megawatt. Hiervan is 100 megawatt al ingepland. Voor 1 januari 2015 moet duidelijk zijn hoe de overige 35,5 megawatt wordt geplaatst.

Er is altijd veel tegenstand geweest tegen windturbines in de Veenkoloniën. Vorig jaar werden 2.000 handtekeningen verzameld en gepresenteerd in Den Haag tegen de enorme geplande windparken van enkele honderden windmolens.

Posted in: Nieuws

Leave a Comment (0) →